SẢN PHẨM NỔI BẬT

AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT

Giải pháp tài chính vẹn toàn để bảo vệ những điều quan trọng nhất.

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

Cuộc đời của mỗi người được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của chính bạn và gia đình bạn? 

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình.

tÀI LIỆU GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

Giải thích thuật ngữ

Số tiền bảo hiểm

là bội số của Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm, được Bên mua bảo hiểm xác định khi tham gia bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm

là cá nhân từ 18 (mười tám) tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc tổ chức kê khai, ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng Phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm

là cá nhân hiện đang sinh sống tại Việt Nam tại thời điểm nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, trong độ tuổi từ 18 (mười tám) tuổi đến 55 (năm mươi lăm) tuổi tại Ngày có hiệu lực của hợp đồng, và được Công ty chấp thuận bảo hiểm.

Tàn tật toàn bộ và tàn tật vĩnh viễn

là khi Người được bảo hiểm

a). bị tàn tật làm mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

 • hai tay; hoặc
 • hai chân; hoặc
 • một tay và một chân; hoặc
 • mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn hai mắt; hoặc
 • một tay và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt; hoặc•    một chân và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt.

Trong trường hợp này, mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của mắt; mất tay được tính từ cổ tay trở lên; mất chân được tính từ mắt cá chân trở lên. hoặc

b). đã được xác nhận có tỷ lệ tàn tật hoặc mất sức lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên bởi Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc một tổ chức y tế độc lập được Công ty chấp thuận. Việc xác định này phải được thực hiện không sớm hơn 6 (sáu) tháng kể từ ngày bị tàn tật.

Phí bảo hiểm cơ bản

là khoản tiền được Bên mua bảo hiểm xác định phù hợp với nhu cầu của mình và phải đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn. Phí bảo hiểm cơ bản được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phí tích lũy

là khoản tiền còn lại sau mỗi lần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có).

Giá trị tài khoản

là tổng giá trị của Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy.

Ung thư

là U ác tính được xác định theo kết quả mô học, có tăng trưởng tế bào ác tính không thể kiểm soát và có xâm lấn vào các mô. Thuật ngữ u ác tính bao gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch bạch huyết (lymphoma) và ung thư mô liên kết (sarcoma). Ung thư được xem là phát sinh khi được kiểm tra, chẩn đoán hay điều trị hoặc khi có các dấu hiệu hay triệu chứng mà một người bình thường sẽ đi khám y tế để được chẩn đoán, chăm sóc hay điều trị. Trong định nghĩa này, loại trừ các bệnh sau:

a. Các ung thư được phân loại theo mô học là tiền ung thư, không xâm lấn, ung thư tại chỗ (carcinoma in situ); ung thư hoặc có mức độ ác tính ở mức ngưỡng hoặc có mức độ ác tính thấp;

b. U tuyến tiền liệt, tuyến giáp và bàng quang có kết quả mô học loại T1N0M0 (theo hệ thống phân loại TNM);

c. Bệnh bạch cầu lympho mãn tính thấp hơn giai đoạn 3 theo phân loại RAI;

d. Các ung thư khi có nhiễm vi rút HIV;

e. Các loại ung thư da bao gồm u hắc tố ác tính có chiều sâu nhỏ hơn 1,5mm theo phân loại Breslow (là phân loại đánh giá độ dày của ung thư da), hoặc thấp hơn Clark 3 (là phân loại đánh giá mức độ xâm lấn của ung thư da). Không có bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả nếu Ung thư theo định nghĩa này phát sinh:

i. trước ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc trước ngày Công ty chấp thuận khôi phục Hợp đồng bảo hiểm lần sau cùng, tùy ngày nào đến sau; hoặc

trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ sau ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày Công ty chấp thuận khôi phục Hợp đồng bảo hiểm lần sau cùng, tùy ngày nào đến sau.

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

MỘT SỐ ĐIỂM CHÍNH TRONG QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM

Lưu ý quan trọng

 • Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi – 65 tuổi.
 • Tuổi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: đến 100 tuổi.
 • Đóng phí bảo hiểm: Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình, khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định. Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, mức phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được đóng đầy đủ.
 • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.

Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia của NĐBH: 18 tuổi – 59 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: 1 năm.
 • Định kỳ đóng phí: 1 năm.
 • Số tiền bảo hiểm: 100 triệu đồng.
 • Phí bảo hiểm: 220.000 đồng.

Chi phí

Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản thu được tại mỗi lần đóng phí, trước khi phân bổ vào Quỹ liên kết chung. Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản như sau:

Năm đóng phíPhí bảo hiểm cơ bản           
190%
280%
330%
420%
Từ năm thứ 5 trở đi1.5%

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí để Công ty thực hiện cam kết đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng: hiện tại là 30.000 đồng/tháng, là khoản chi phí để Công ty thực hiện việc duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Chi phí này có thể được thay đổi

Chi phí quản lý quỹ: tối đa là 2% giá trị tài sản đầu tư của quỹ liên kết chung trong năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất cho khách hàng.

Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: không áp dụng.

Chi phí hủy bỏ hợp đồng: không áp dụng.

Các khoản chi phí nêu trên có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

KHI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TỬ VONG HOẶC BỊ TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn do bất kỳ lý do nào dưới đây:

 • do hành vi gian lận bảo hiểm;
 • do hành vi tự tử trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
 • do các nguyên nhân dẫn đến tử vong hoặc TTTB&VV đã có trước ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
 • do chiến tranh.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do những nguyên nhân nói trên, Công ty sẽ chỉ chi trả Giá trị tài khoản tính tại thời điểm tử vong.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn do những nguyên nhân nói trên, tất cả các quyền lợi bảo hiểm khác theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực.

KHI NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TỬ VONG DO TAI NẠN

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ lý do nào dưới đây:

 • do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay Người thụ hưởng.  Trong trường hợp do hành vi cố ý của Người thụ hưởng, Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng được chỉ định nào không tham gia vào các hành vi đó và theo phần quyền lợi bảo hiểm đã được chỉ định; hoặc
 • chiến tranh, các hoạt động xung đột vũ trang hoặc các hoạt động bạo động, gây rối, đình công hay khủng bố; hoặc
 • tham gia đánh nhau, ẩu đả; hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền; hoặc
 • hành vi sử dụng chất kích thích, ma túy, tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích trong lúc tỉnh táo hay mất trí; hoặc
 • tai nạn xảy ra do sử dụng rượu bia quá nồng độ theo qui định liên quan của pháp luật hoặc do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc không được chỉ định; hoặc
 • tai nạn xảy ra trên phương tiện vận chuyển hàng không trừ trường hợp là hành khách đi trên chuyến bay thương mại có lịch trình thường xuyên; hoặc•
 • tham gia các hoạt động giải trí nguy hiểm như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee (nhảy từ một độ cao nhất định với một sợi dây đàn hồi buộc ở cổ chân), nhảy dù, leo núi, đua ngựa hay đua xe, hành động nguy hiểm không cần thiết trừ trường hợp cứu người; hoặc
 • do ảnh hưởng của chất phóng xạ.

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Thượng Lộ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

SẢN PHẨM CỦA AIA VIỆT NAM

Là một công ty thực sự gắn kết với cuộc sống, chúng tôi hiểu điều bạn quan tâm
và những khó khăn bạn gặp phải để cùng bạn chuẩn bị kế hoạch cho một tương lai tươi sáng hơn.

Tương lai con trẻ

Tạo dựng tài sản

Chăm sóc sức khỏe

Vượt qua biến cố

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả các sản phẩm của AIA Việt Nam chỉ có thể được mua tại thị trường Việt Nam
“All products from AIA Vietnam can only be purchased locally”

ĐIỀU BẠN QUAN TÂM

CÙNG AIA TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người năng động, tài năng và có hoài bão để đồng hành cùng AIA.

Cơ hội việc làm